Logo

Vnitřní předpisy a dokumenty

Na této stránce se nachází přehled všech aktuálně platných předpisů Sdružení a další dokumenty stanovené orgány Sdružení ke zveřejnění.

Stanovy

Rozhodnutí Přípravného výboru

  1. Stanovení pravomocí Přípravného výboru
  2. Stanovení výše členského příspěvku
  3. Vydání Prozatímního organizačního řádu
  4. Udělení příspěvků
  5. Svolání Členské schůze
  6. Vydání Volebních zásad

Usnesení členské schůze

Rozhodnutí výboru

  1. Zrušení některých rozhodnutí přípravného výboru
  2. Volba funkcí členů výboru
  3. Udělení příspěvků

Jiné dokumenty