Logo

Statutární orgán Sdružení (Spolku)

Statutárním orgánem Sdružení (Spolku) je: Výbor

Na základě ustanovení hlavy 5 odst. 4 Stanov.

Členové statutárního orgánu:

1) Štefan Sabo, předseda (pozn. a)

2) Rostislav Kocman, 1. místopředseda (pozn. a.b)

3) Jakub Kotzot, 2. místopředseda (pozn. a,b)

4) Michael Gerhard Streubel, pokladník (pozn. a,b)

5) Pavel Dostál, člen Výboru (pozn. c)

6) Květoslava Lišková, člen Výboru (pozn. a,b)

 

ZPŮSOB JEDNÁNÍ JMÉNEM SDRUŽENÍ (SPOLKU):

Člen statutárního orgánu uvedený pod číslem 1 je oprávněn jednat jménem
Sdružení samostatně; s výjimkou kontaktu s bankovními a nebankovními
institucemi realizujícími správu financích prostředků a běžný platební
styk Sdružení.

Člen statutárního orgánu uvedený pod číslem 2 je oprávněn jednat jménem
Sdružení společně některým dalším členem statutárního orgánu uvedeným
pod číslem 3, 4, 5 nebo 6; s výjimkou kontaktu s bankovními
a nebankovními institucemi realizujícími správu financích prostředků
a běžný platební styk Sdružení.

V oblasti kontaktu s bankovními a nebankovními institucemi realizujícími
správu finančních prostředku a běžný platební styk Sdružení jsou jménem
Sdružení oprávněni jednat výhradně člen statutárního orgánu uvedený pod
číslem 2 a člen statutárního orgánu uvedený pod číslem 4, a to společně
a nerozlučně.

 

poznámky:

a) na základě Usnesení členské schůze ze dne 23. listopadu 2013

b) na základě Rozhodnutí Výboru č. 6 ze dne 23.listopadu 2013

c) zánik funkce – jiný důvod