Logo

O nás

název: CZcampuseros

právní forma: Spolek

datum registrace MV ČR: 05.03.2013 – Občanské sdružení

datum zápisu do OR: 01.01.2014 – spolkový rejstřík

IČO: 01474375

DIČ: CZ01474375 (NEJSME PLÁTCI DPH !)

DATOVÁ SCHRÁNKA: x7ptm66 (povolen příjem „poštovní datová zpráva“)

__________________________________________________________________________________________

kontaktní e-mail: info (at) czcampuseros (dot) eu

Twitter: @CZcampuseros

Facebook: CZcampuseros

__________________________________________________________________________________________

V létě 2012 poprvé ve větším měřítku mohli čeští účastníci být součástí „Campuseros“, komunity lidí, které spojují jednotlivé vydání Campus Party po celém světe už 16 let. O2 / Telefonica Czech Republic nabídla možnost zúčastnit se Campus Party 2012 Europe, spolu s odvozem a ubytováním ve stanech, přímo na letišti Tempelhof všem geekům, nerdům a technologickým nadšencům z ČR. Spolu s tím vyvstala potřeba koordinovat informace, které byly k tomuto relevantní…

Nejprve vznikl na sociální sítí Twitter hashtag #CZcampuseros, který ale nepostačoval.

Spolu s Jakubem Kotzotem jsme hledali možnost, jak zapojit do celého procesu českou komunitu tak, aby informační tok byl ještě účinnější a podařilo se probudit jinak vlažný zájem o akci v Berlíně. Mezitím se naskytla možnost zajet se podívat na tzv. „Meet the Campus“, neboli setkání organizátorů Campus Party s komunitou, do berlínské čtvrti Neuköln, které se už po několikráte konalo v baru Stitch, kde 25. července 2012, pouhých 26 dní před akcí vzniká CZcampuseros

Spolu s Jakubem a později také Lů Koktavou, Veronikou Nepejchalovou a Jendou Šebkem vytváříme tým CZcampuseros, který české účastníky připravuje na základní situace, které je mohou čekat a daří se nám. Reakce naznačují, a později také potvrzují, že námi zvolená forma má úspěch.

13. srpna 2012 se koná první schůzka se zástupci O2 / Telefonica Czech Republic a začíná naše spolupráce.

21. srpna 2012 odjíždí z pražského ÚAN Florenc 7 autobusů a v nich většina z 315 českých účastníků Campus Party 2012 Berlín. Jsme třetí nejpočetnější národní výpravou na akci.

V průběhu měsíce od vzniku CZcampuseros a především během samotné akce se v tweetech objevilo #CZcampuseros přesně 2050 krát. Naproti tomu ve stejném období hashtag #CPeurope, který byl oficiální, „pouze“ 1566 krát. Český a slovenský Twitter tak téma Campus Party na týden opanovalo. Ve statistikách serveru klaboseni.cz, který indexuje právě Česko-slovenskou Twitter scénu, jsme velmi rychle obsadili přední příčky, jak v týdenním, tak 24 hodinovém žebříčku. Ale především, platforma, kterou se CZcampuseros přirozeně stalo, spojovala všechny naše účastníky a dokonce i samotní organizátoři nás měli na samostatném monitoru (na tzv. Twitter wall) a nebylo zvláštností, že na základě našich tipů, které se objevily v tweetech, posílali své týmy, aby natáčeli nejzajímavější momenty z akce.

Na letišti Tempelhof jsme byli nejenom průvodci a koordinátoři pro samotné účastníky, ale 23. srpna 2012 jsme prováděli po Campus Aréně také české novináře, dorazivší na akci, a CZcampuseros se tak stalo velmi významným zdrojem informací i pro PRESS, který pozitivní dojmy z akce samotné prezentoval široké veřejnosti.

Po návratu z Berlína jsme CZcampuseros neodložili k ledu, ale naopak, neustále sledujeme vývoj, mj. už 12. září 2012 jsme poprvé vyslovili domněnku, zdali se další evropské vydání Campus Party nebude konat právě v Londýně. Byla to tehdy odvážná myšlenka, která se ovšem ukázala jako zcela případná.

4. prosince 2012 ohlásil Paco Ragageles, jeden ze zakladatelů myšlenky Campus Party nové vydání Campus Party pro rok 2013 a to společně 16. španělské vydání, které se bude konat v červenci, a právě 3. evropské vydání v Londýně. V tento den jsme poprvé veřejně prezentovali myšlenku, že tentokrát, po zkušenostech z Berlína, bude nutné, aby první tým CZcampuseros doplnil nový tým a několik málo lidí, kteří s námi spolupracovali již během loňska.

K původnímu týmu se připojuje Michael Streubel a Jan Kryšpín, jako doplněk nového týmu #1, spolu s nimi také naši nevidomí (BLIND) geekové Pavel Dostál a Pavel Ondra. „Head of Team #1“ se stává Jakub Kotzot.

25. ledna 2013 formálně zahajujeme přípravy na CPEU3. Přímo z Londýna přinášíme první informace  o místě konání, kterým se stane O2 Aréna v North Greenwich a také fotografie z místa. Řešíme také jakou formu zvolit pro letošek, abychom mohli přinést nové, lepší CZcampuseros.

Začátkem února vzniká i druhý tým. „Head of Team #2“ se stává Jan Urbánek. Další pozice v něm budou obsazeny později tak, aby nově příchozí vhodně doplnili již existující tým. Začínáme připravovat celkovou strategii pro Campus Party 2013 London.

Pro komunikaci ohledně všech provozních záležitostí CPEU3 nám byl přidělen Juan Negrillo, na kterého se můžeme obracet se všemi požadavky. V rámci hierarchie Campus Party jde o velmi významnou osobu, právě on povede CPEU3 k úspěšné realizaci.

25. února 2013 přípravný výbor ve složení Štefan Sabo, Jan Urbánek a Michael Streubel podává na Ministerstvo vnitra ČR návrh k registraci občanského sdružení CZcampuseros.

5. března 2013 na základě registrace ze strany MV ČR vzniká občanské sdružení CZcampuseros

Ve stejný den podepisujeme rámcovou smlouvu o spolupráci s Futura Networks SL, hlavním organizátorem Campus Party. Umožní nám lepší zapojení lokální komunity „Campuseros“ v rámci příprav a průběhu dalších vydání. Ze strany Futura Networks byla signována shodou okolností právě v den, kdy jsme požádali o registraci našeho občanského sdružení na MV ČR. Vyčkávali jsme tedy pouze na vznik právní subjektivity.

Stáváme se tak prvním společenstvím „Campuseros“ v regionu střední a východní Evropy (CEE), které má takovou smlouvu podepsanou v souladu se zvyklostmi Futura Networks. Pro Českou republiku jsme tak jediní, kdo takovou smlouvu má.

25. března 2013 ve 20:20 hod. spouštíme oficiálně nové, lepší CZcampuseros.

Jsme Campuseros, Jsme CZcampuseros!

25. března 2013 / Štefan Sabo – Head of CZcampuseros