Logo

27. 2. 2015 v 13:02

Svolání mimořádné členské schůze – 29.03.2015

Vydal/a: Občanské sdružení

Výbor občanského sdružení (z.s.) CZcampuseros,

v souladu s jeho Stanovami,

svolává MIMOŘÁDNOU  členskou schůzi

a to především v souvislosti se změnou právní formy sdružení

z Občanského sdružení na „Zapsaný Spolek“

a přizpůsobení vnitřních předpisů a chodu organizace v souladu s platnou legislativou.

 

1.) Místem konání Členské schůze je Čitárna Unijjazu, Jindřišská 901/5, Praha, Česká Republika.

2.) Datum konání Členské schůze je neděle  29.března 2015.

3.) Čas zahájení Členské schůze je 16:00 hodin SELČ (registrace od 15:30 hodin SELČ).

 

4.) Program jednání:

a. Úvod

b. Volba řídícího výboru a volební komise

c. Schválení programu jednání d. Změna Stanov

e. Schválení Organizačního řádu

f. Schválení Zprávy o činnosti Výboru za rok 2014

g. Volba Předsedy

h. Volba Výboru

i. Schválení Plánu činnosti a Rozpočtu pro období 2015‐2016

j. Stanovení výše členského příspěvku

k. Různé

l. Zakončení

 

5.) Členská schůze je veřejná.

 

6.) V případě, že nebude Členská schůze v řádném termínu usnášeníschopná, vyhlašuje Výbor v souladu s ustanovením Stanov náhradní termín mimořádné Členské schůze na neděli 29. března 2015 od 17:00 hodin SELČ a to s programem uvedeným v tomto rozhodnutí.

 

7.) V případě, že nebude Členská schůze v řádném termínu usnášeníschopná a neproběhne ani v náhradním termínu dle bodu 6.), vyhlašuje Výbor, v souladu s ustanovením Stanov druhý náhradní termín mimořádné Členské schůze na neděli 29. Března 2015 od 18:30 hodin BST s programem uvedeným v tomto rozhodnutí a s místem konání: Forest Tavern, 173 Forest Lane, London E7 9BB, Velká Británie

 

8.) Z členské schůze je dle technických a faktických možností prováděn elektronický výstup v reálném čase a to minimálně ve zvukové formě.

 

9.) Účast na členské schůzi je možná osobně, případně v zastoupení.

10.) Členská schůze se řídí českými právními předpisy, bez ohledu na faktické místo konání.