Logo

23. 10. 2013 v 23:10

Svolání mimořádné členské schůze

Vydal/a: Občanské sdružení

Výbor občanského sdružení CZcampuseros, na základě ustanovení článku 6 odst. 6 písm. d) Stanov, svolává mimořádnou Členskou schůzi Sdružení. Důvodem je pokles počtu členů Výboru pod pět osob – v důsledku vystoupení Jana Kryšpína z občanského sdružení CZcampuseros.

1. Místem konání Členské schůze je Čítárna Unijazzu, Jindřišská 901/5, Praha 1.

2. Datum konání Členské schůze je sobota 23. listopadu 2013.

3. Čas zahájení Členské schůze je 14:00 hodin.

4. Program jednání:

  1. Úvod
  2. Volba řídícího výboru a volební komise
  3. Schválení programu jednání
  4. Volba Předsedy
  5. Volba Výboru
  6. Různé
  7. Zakončení

5. Členská schůze je veřejná.