Logo

17. 7. 2013 v 23:07

Svolání Členské schůze

Vydal/a: Občanské sdružení

Přípravný výbor občanského sdružení CZcampuseros, v souladu s jeho Stanovami, svolává výroční Členskou
schůzi Sdružení.

 1. Místem konání Členské schůze je Veselá čajovna, Veselá 173/2, Brno.
 2. Datum konání Členské schůze je sobota 17. srpna 2013.
 3. Čas zahájení Členské schůze je 13:00 hodin (registrace od 12:30 hodin).
 4. Program jednání:

  1. Úvod
  2. Volba řídícího výboru a volební komise
  3. Schválení programu jednání
  4. Změna Stanov
  5. Schválení Organizačního řádu
  6. Schválení Zprávy o činnosti Přípravného výboru
  7. Volba Předsedy
  8. Volba Výboru
  9. Volba Revizní komise
  10. Schválení Plánu činnosti a Rozpočtu
  11. Stanovení výše členského příspěvku
  12. Různé
  13. Zakončení

 5. Členská schůze je veřejná.