Logo

6. 3. 2013 v 9:03

Přijímání členů

Vydal/a: Občanské sdružení

Postup přijímání členů do sdružení CZczampuseros vychází z ustanovení hlavy 3 Stanov a je podrobněji upraven článkem 2 Prozatímního organizačního řádu.

Členem se může stát každá osoba starší 15 let s trvalým nebo obvyklým bydlištěm na území České republiky. Zájemci do 18 let se souhlasem zákonného zástupce

Předpokladem pro zahájení procesu přijetí člena je předložení přihlášky, která obsahuje stanovené náležitosti. Současně je ověřena totožnost žadatele. Ověření totožnosti žadatele provádí člen Přípravného výboru v případě, že je přihláška podána žadatelem osobně. V případě zaslání přihlášky poštou je třeba, aby podpis byl úředně ověřen nebo byla přihláška opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Totožnost zákonného zástupce se neověřuje (tj. podpis není potřeba ověřovat).

 

Po schválení přijetí bude žadatel vyzván k uhrazení členského příspěvku. Pokud žadatel uplatňuje nárok na sníženou výši členského příspěvku,
je třeba tuto žádost podat současně s přihláškou. Členství vzniká dnem, kdy je uhrazen členský příspěvek.

Vzor přihlášky a související vnitřní předpisy Sdružení jsou zveřejněny na podstránce Vnitřní předpisy.